Megbeszélés 2012.01.05

A jubileumi évünk első rendezvénye egy
beszélgetés volt, melyen részt vettek
városunk vezetői, és a minket „befogadó ”
intézmények a vezetői,
Barátságos légkörben, de 13C-ban zajlott
az eszmecsere.
Bár a városban jól ismert egyesületünk
tevékenysége, de mégis úgy éreztük, hogy
szeretnénk összefoglalni az egész várost
érintő nagy rendezvények , a
kéthetenkénti foglalkozások, a szakkörök,
és a táborok munkáját.
Vig Zoltán Polgármester Úr, Jánosi László
Tanácsnok Úr és Pálinkás Péter
Alpolgármester Úr is elismerően beszélt
tevékenységünkről, és ígérték, hogy a
város nehéz anyagi helyzete ellenére is
igyekeznek támogatni egyesületünket.
Az intézményvezetők –Királyné Zólyomi
Erzsébet és Oldal Hajnalka- is
megfogalmazták, hogy a szakkörök
indításával nem csak hiánypótló
tevékenységet folytatunk, hanem ez által
új közösségek formálódását is segítjük.
A jelenlévő bizottsági elnökök -Kiss
Lajosné és Szendrő Zsuzsanna- is
pozitívan nyilatkoztak közösségünkről.
Ebben a zaklatott, rohanó világban jó volt
látni, érezni, hogy találunk közös célokat,
hogy a lelkesen nagy odaadással végzett
munkánknak jó visszhangja van,
számíthatunk vezetőink segítségére,
támogatására.
Köszönettel vettük, hogy a helyi
politikában való aktívabb részvételre
invitáltak bennünket.